טימור שנשיאשוילי
050 895 8066
מקסים לינטסקי
054 494 7535
דואר אלקטרוני טרוי
troi@troi.co.il
מיתוג Kiro Holsters
מיתוג Globalmed
מיתוג א. א. רוטשטיין
מיתוג Bright House
 
מיתוג Cybertinel
מיתוג ארטספוט
מיתוג Pro Jeep
מיתוג רוזוליו אדריכלים
 
מיתוג Lion Team
מיתוג MHR-1
מיתוג Econexon
מיתוג Olibia
 
מיתוג יסמין ורסנו
מיתוג Ambers
מיתוג Helen Fine
מיתוג EAI
 
מיתוג חסון מקורות אנרגיה
מיתוג בוסתן
מיתוג Genius
מיתוג eeMo